สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่อง Application "รักเข่า" ในรายการ ทันโลก ทันโรค กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่อง Application "รักเข่า" ในรายการ ทันโลก ทันโรค กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นำเสนอความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมผ่านทางกราฟิกตัวการ์ตูนที่น่ารัก เพื่อให้การใช้งานเข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้สูงอายุให้เข้าใจและสามารถทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

สัมภาษณ์คนไข้เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียม

สัมภาษณ์คนไข้เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียม ในรายการ Health channel ตอน "สะโพกใหม่ เข่าใหม่ ชีวิตใหม่" ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ในรายการ Health channel ตอน "สะโพกใหม่ เข่าใหม่ ชีวิตใหม่ " ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในรายการ Health channel ตอน "สะโพกใหม่ เข่าใหม่ ชีวิตใหม่ " ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV

กายภาพง่ายๆ เพื่อคลายปวด

เวชศาสตร์ฟื้นฟูในกลุ่มอาการปวดจากระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก
(Rehabilitation in Musculoskeletal pain)

New 02 03 อาการปวดจากระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก จัดเป็นปัญหาที่สำคัญ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมเป็นอย่างมาก พบอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 10-25 ในประชากรทั่วไป และเพิ่มมากขึ้นตามอายุ โดยพบว่าอุบัติการณ์มากถึงร้อยละ 40 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี สาเหตุของโรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) ปวดหลัง (back pain) กระดูกบาง (osteoporosis) เป็นต้น โดยผลจากกลุ่มอาการปวดดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการทำงาน การทำกิจวัตรประจำวัน สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันให้ปี ค.ศ. 2000-2010 เป็นทศวรรษโรคข้อ (Bone and Joint Decade 2000-2010) โดยการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมป้องกันโดยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์นำร่อง

New 01 01

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์นำร่อง
Computer-Assisted Navigation in Total Knee Arthroplasty

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty; TKA) เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถ ประสบความสำเร็จได้โดยวิธีการรักษาอื่นแล้ว โดยแพทย์จะนำผิวกระดูกอ่อน (cartilage) ที่เสื่อมสภาพแล้วออก หลังจากนั้นจะนำข้อเข่าเทียมซึ่งทำมาจากโลหะ และโพลีเอททิลีน (polyethylene) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยเฉพาะมาใส่แทนที่ แล้วยึดด้วยซีเมนต์พิเศษ ร่วมกับการจัดแกนขา (alignment) ให้ถูกต้อง ทำให้ภายหลังจากการผ่าตัดผู้ป่วยจะสามารถเคลื่อนไหวข้อเข่า ได้เป็นธรรมชาติและเดินลงน้ำหนักได้โดยปราศจากความเจ็บปวด