สัมภาษณ์คนไข้เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียม

สัมภาษณ์คนไข้เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียม ในรายการ Health channel ตอน "สะโพกใหม่ เข่าใหม่ ชีวิตใหม่" ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV
Google Plus
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}