สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่อง Application "รักเข่า" ในรายการ ทันโลก ทันโรค กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่อง Application "รักเข่า" ในรายการ ทันโลก ทันโรค กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นำเสนอความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมผ่านทางกราฟิกตัวการ์ตูนที่น่ารัก เพื่อให้การใช้งานเข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้สูงอายุให้เข้าใจและสามารถทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

Google Plus
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}