สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในรายการ Health channel ตอน "สะโพกใหม่ เข่าใหม่ ชีวิตใหม่ " ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV
Google Plus
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}