สัมภาษณ์คนไข้เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียม

สัมภาษณ์คนไข้เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียม ในรายการ Health channel ตอน "สะโพกใหม่ เข่าใหม่ ชีวิตใหม่" ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่อง Application "รักเข่า" ในรายการ ทันโลก ทันโรค กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่อง Application "รักเข่า" ในรายการ ทันโลก ทันโรค กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นำเสนอความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมผ่านทางกราฟิกตัวการ์ตูนที่น่ารัก เพื่อให้การใช้งานเข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้สูงอายุให้เข้าใจและสามารถทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ในรายการ Health channel ตอน "สะโพกใหม่ เข่าใหม่ ชีวิตใหม่ " ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

สัมภาษณ์ รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในรายการ Health channel ตอน "สะโพกใหม่ เข่าใหม่ ชีวิตใหม่ " ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV

กายภาพง่ายๆ เพื่อคลายปวด

เวชศาสตร์ฟื้นฟูในกลุ่มอาการปวดจากระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก
(Rehabilitation in Musculoskeletal pain)

New 02 03 อาการปวดจากระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก จัดเป็นปัญหาที่สำคัญ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมเป็นอย่างมาก พบอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 10-25 ในประชากรทั่วไป และเพิ่มมากขึ้นตามอายุ โดยพบว่าอุบัติการณ์มากถึงร้อยละ 40 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี สาเหตุของโรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) ปวดหลัง (back pain) กระดูกบาง (osteoporosis) เป็นต้น โดยผลจากกลุ่มอาการปวดดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการทำงาน การทำกิจวัตรประจำวัน สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันให้ปี ค.ศ. 2000-2010 เป็นทศวรรษโรคข้อ (Bone and Joint Decade 2000-2010) โดยการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมป้องกันโดยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์นำร่อง

New 01 01

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์นำร่อง
Computer-Assisted Navigation in Total Knee Arthroplasty

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty; TKA) เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถ ประสบความสำเร็จได้โดยวิธีการรักษาอื่นแล้ว โดยแพทย์จะนำผิวกระดูกอ่อน (cartilage) ที่เสื่อมสภาพแล้วออก หลังจากนั้นจะนำข้อเข่าเทียมซึ่งทำมาจากโลหะ และโพลีเอททิลีน (polyethylene) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยเฉพาะมาใส่แทนที่ แล้วยึดด้วยซีเมนต์พิเศษ ร่วมกับการจัดแกนขา (alignment) ให้ถูกต้อง ทำให้ภายหลังจากการผ่าตัดผู้ป่วยจะสามารถเคลื่อนไหวข้อเข่า ได้เป็นธรรมชาติและเดินลงน้ำหนักได้โดยปราศจากความเจ็บปวด